Syarat penggunaan

Syarat perkhidmatan ini adalah perkiraan anggaran, terma perkhidmatan kami berlaku dalam versi bahasa Inggeris dari laman web ini. Lihat versi Bahasa Inggeris

1. Syarat penggunaan

Dengan mengakses laman web di https://carros.com, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Carros.com untuk tontonan sementara peribadi bukan komersial. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

  • mengubah suai atau menyalin bahan;
  • menggunakan bahan untuk tujuan komersil, atau untuk mana-mana paparan awam (komersial atau bukan komersial);
  • cuba menyusun semula atau membalikkan sebarang perisian yang terdapat pada laman web Carros.com;
  • mengeluarkan apa-apa hak cipta atau notasi proprietari lain dari bahan; o
  • memindahkan bahan kepada orang lain atau mencerminkan bahan pada mana-mana pelayan lain.

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh dibatalkan oleh Carros.com pada bila-bila masa. Apabila selesai melihat bahan-bahan ini atau setelah selesai lesen ini, anda mesti memusnahkan mana-mana bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda, sama ada dalam format elektronik atau dicetak.

3. Penafian

Bahan-bahan di laman web Carros.com disediakan "seperti". Carros.com tidak membuat sebarang jaminan, nyata atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua jaminan lain, termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau tidak pelanggaran harta itu. intelektual atau pelanggaran hak lain. Selain itu, Carros.com tidak menjamin atau membuat apa-apa perwakilan berkenaan dengan ketepatan, kemungkinan hasil atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman webnya atau berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

4. Had

Dalam keadaan tidak, Carros.com atau pembekalnya bertanggungjawab untuk ganti rugi (termasuk, antara lain, ganti rugi untuk kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Kereta. .com laman web, walaupun Carros.com atau wakil sah Carros.com telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada waranti tersirat atau batasan liabiliti untuk ganti rugi tidak langsung atau sampingan, batasan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan yang terdapat di laman web Carros.com mungkin termasuk ralat teknikal, tipografi atau fotografi. Carros.com tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau semasa. Carros.com boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, Carros.com tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan tersebut.

6. Pautan

Carros.com tidak menyemak semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman-laman yang dipautkan. Penyertaan mana-mana pautan tidak menunjukkan pengesahan oleh Carros.com dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah pada risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Carros.com boleh mengubah syarat perkhidmatan ini untuk laman web anda pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi versi terma dari perkhidmatan ini.

8. Undang-undang kerajaan

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Connecticut dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif mahkamah negeri atau lokasi itu.

Tempoh ini berkuatkuasa pada 27 Mac, 2019.