გამოყენების პირობები

სერვისის ეს პირობები სავარაუდო თარგმანებია, ჩვენი მომსახურების პირობები ვრცელდება საიტის ინგლისურ ვერსიაში. იხილეთ ინგლისური ვერსია

1. გამოყენების პირობები

ვებ-გვერდზე https://carros.com- ზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს, ყველა მოქმედი კანონმდებლობითა და წესებით, და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ აკრძალულია ამ საიტის გამოყენება ან წვდომა. ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო და სასაქონლო ნიშანზე მოქმედი კანონმდებლობით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

ნებართვა დროებითია გადმოწერეთ მასალების (საინფორმაციო ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ასლის გადაღება მხოლოდ პირადი, არაკომერციული ტრანზიტული ნახვისთვის. ეს არის ლიცენზიის მინიჭება, არ გადაეცემა ტიტრი და ამ ლიცენზიის ქვეშ არ შეგიძლია:

  • მასალების შეცვლა ან კოპირება;
  • გამოიყენოს მასალების ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენება (კომერციული ან არაკომერციული);
  • შეეცადეთ დეკოპირება ან შეცვალონ ინჟინერი ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს Carros.com- ის ვებ-გვერდს;
  • ამოიღონ ნებისმიერი საავტორო ან სხვა საკუთრების ნოტაცია მასალებიდან; ო
  • გადასცეს მასალები სხვა პირს ან ასახავს მასალებს სხვა სერვერზე.

ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ ის არღვევს ამ შეზღუდვებს და შეიძლება გაუქმდეს Carros.com- ის მიერ ნებისმიერ დროს. ამ მასალების ნახვის დასრულების ან ამ ლიცენზიის დასრულებისას თქვენ უნდა გაანადგუროთ ნებისმიერი გადმოწერილი მასალა თქვენს მფლობელობაში, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. პასუხისმგებლობის უარყოფა

"Carros.com" - ის ვებ-გვერდებზე წარმოდგენილი მასალები "როგორც არის". Carros.com არ იძლევა გარანტიას, გამოხატვას ან ნაგულისხმევი და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიას ან სავაჭრო პირობების პირობებს, კონკრეტული მიზნისთვის ან საკუთრების უფლების დარღვევას. ინტელექტუალური ან სხვა უფლებების დარღვევა. გარდა ამისა, Carros.com არ იძლევა გარანტიას ან რაიმე წარმომადგენლობას, რომელიც დაკავშირებულია სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან საიმედოობის შესახებ მასალების გამოყენებაზე ან ამ მასასთან დაკავშირებულ მასალებზე ან დაკავშირებულ საიტზე.

4. შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში არ იქნება Carros.com- ის ან მისი მომწოდებლებისათვის ზიანის ანაზღაურება (მათ შორის, მათ შორის, ზიანის ანაზღაურება მონაცემთა ან მოგების ან ბიზნეს შეფერხების გამო), რომელიც გამომდინარეობს ავტომანქანის მასალების გამოყენებაზე ან უუნარობაზე. .com ნახვა, მაშინაც კი, თუ Carros.com ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი Carros.com უკვე შეატყობინეს სიტყვიერ ან წერილობითი შესაძლებლობა ასეთი ზიანი. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა გარანტიას ნაგულისხმევი გარანტიების ან ვალდებულებების შეზღუდვა არაპირდაპირი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები არ ვრცელდება თქვენთვის.

5. მასალების სიზუსტე

მასალის, რაც გამოჩნდება Carros.com- ის ვებგვერდზე, შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ და ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. Carros.com არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მისი ვებ-გვერდის ნებისმიერი მასალა ზუსტი, სრული ან აქტუალურია. Carros.com- მა შესაძლოა ნებისმიერ დროს წინასწარ გაფრთხილების გარეშე შეიტანოს მისი ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალების ცვლილებები. თუმცა, Carros.com არ იღებს მასალების განახლებას.

6. ბმულები

Carros.com არ განიხილავს ყველა საიტს, რომელიც დაკავშირებულია მის ვებ-გვერდთან და არ არის პასუხისმგებელი იმ დაკავშირებული საიტების შინაარსზე. ნებისმიერი ლინკის ჩართვა არ წარმოადგენს საიტის "Carros.com" - ს მიერ მოწონებას. ნებისმიერი დაკავშირებული ვებ-გვერდის გამოყენება მომხმარებლის რისკის ქვეშ.

7. ცვლილებები

Carros.com- ს შეუძლია შეამოწმოს თქვენი ვებ-გვერდის მომსახურების პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარ გაფრთხილების გარეშე. ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულოთ ამ მომსახურების პირობების ამჟამინდელი ვერსია.

8. მთავრობის კანონები

ეს ტერმინები და პირობები რეგულირდება და გაითვალისწინეთ კონექტიკუტის კანონების შესაბამისად და შეუძლებელია წარუდგინოს ამ სახელმწიფოს ან ადგილის სასამართლოების ექსკლუზიური იურისდიქცია.

ეს ვადა ეფექტურია 2019 წლის 27 მარტის მდგომარეობით.