ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះគឺជាការបកប្រែប្រហាក់ប្រហែល, លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស។ មើលភាសាអង់គ្លេស

1. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៅ https://carros.com អ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងស្រុងហើយយល់ព្រមថាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើគេហទំព័រនេះ។ សមា្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងច្បាប់យីហោ។

2. ប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណ

ការអនុញ្ញាតត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកច្បាប់ចម្លងនៃសម្ភារៈ (ព័ត៌មានឬកម្មវិធី) ជាបណ្តោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័រ Carros.com សម្រាប់ការមើលផ្ទាល់ខ្លួនជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងមិនមានពាណិជ្ជកម្ម។ នេះគឺជាការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរសិទ្ធិទេហើយក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកមិនអាច:

  • កែប្រែឬចម្លងសំភារៈ
  • ប្រើសម្ភារៈសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្មឬមិនពាណិជ្ជកម្ម) ។
  • ព្យាយាមបំបាត់ឬបញ្ច្រាសកម្មវិធីដែលមាននៅលើគេហទំព័រ Carros.com ។
  • លុបការរក្សាសិទ្ធិឬកំណត់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតពីវត្ថុធាតុដើម។ o
  • ផ្ទេរសំភារៈទាំងនោះទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតឬឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ភារៈទាំងនោះនៅលើម៉ាស៊ីនមេផ្សេងទៀត។

អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនឹងបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើវាបំពានលើការកំណត់ទាំងនេះហើយអាចត្រូវបានលុបចោលដោយ Carros.com នៅពេលណាមួយ។ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការមើលសម្ភារទាំងនេះឬនៅពេលបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកត្រូវបំផ្លាញឯកសារដែលបានទាញយកទាំងអស់ជារបស់អ្នកដោយប្រើអេឡិចត្រូនិកឬបោះពុម្ព។

3. ការបដិសេធ

សមា្ភារៈនៅលើគេហទំព័រ Carros.com ត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូច" ។ Carros.com មិនធានាការបញ្ចេញមតិឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងបដិសេធនិងបដិសេធការធានាផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ដោយរួមបញ្ចូលដោយគ្មានការកំណត់នូវការធានាឬលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើជំនួញសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឬមិនរំលោភលើទ្រព្យសម្បត្តិ។ ការចោទប្រកាន់ឬការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗ។ លើសពីនេះទៅទៀត Carros.com មិនធានាឬធ្វើឱ្យតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវភាពទំនងឬភាពជឿជាក់នៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬទាក់ទងនឹងសម្ភារៈទាំងនោះឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះទេ។

4. ដែនកំណត់

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Carros.com ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត (រួមទាំងការខូចខាតសម្រាប់ការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញឬដោយសារការរំខានដល់អាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬមិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅក្នុងរថយន្ត។ .com គេហទំព័រសូម្បីតែ Carros.com ឬអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតពី Carros.com ត្រូវបានជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ។ ដោយសារយុតាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតិឱ្យមានកម្រិតលើការធានាឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយប្រយោលឬដោយចៃដន្យនោះការកំណត់ទាំងនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។

5. ភាពត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈ

សមា្ភារៈដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័រ Carros.com អាចរួមមានកំហុសបច្ចេកទេស, អក្សរពុម្ពឬរូបថត។ Carros.com មិនធានាថាសម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនមានភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬបច្ចុប្បន្នទេ។ Carros.com អាចផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Carros.com មិនអនុវត្តទៅតាមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈទាំងនោះទេ។

6. តំណភ្ជាប់

Carros.com មិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ខ្លួនហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃវិបសាយទាំងនោះទេ។ ការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនបញ្ជាក់ការយល់ព្រមពី Carros.com នៃគេហទំព័រនោះទេ។ ការប្រើប្រាស់វេបសាយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រណាមួយគឺមានហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។

7. កែប្រែ

Carros.com អាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នកគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

8. ច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់របស់រដ្ឋ Connecticut ហើយអ្នកអាចបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខនៃតុលាការរដ្ឋឬទីតាំងនោះ។

ពាក្យនេះមានប្រសិទ្ធិភាពគិតត្រឹមថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 ។