Gwerthu fy nghar

Postiwch hysbyseb. Gwerthu'ch car heb gymhlethdodau. Mae ceir gyda mwy o luniau a disgrifiad da yn gwerthu'n gyflymach.


Ydych chi'n ddeliwr? Dysgwch am y nodweddion sydd gennym ar eich cyfer chi. Gweld mwy
Oriel (Lluniau diderfyn)

Llusgo a gollwng y delweddau
o
Cliciwch i uwchlwytho'r delweddau

Ynglŷn â'ch car
A yw'ch brand neu fodel ar goll? Cysylltwch â ni
Gwybodaeth ychwanegol (Dewisol)
Nodweddion eraill (Dewisol)

Gadewch i'ch prynwyr ddod i adnabod y car rydych chi'n ei werthu yn well.


Dewiswch dim ond os yw'ch car yn atal bwled. Os dewiswch yr opsiwn hwn a bod y wybodaeth yn ffug, bydd eich post yn cael ei ddileu a bydd eich cyfrif yn cael ei wahardd.

Gwybodaeth lleoliad
Manylion cyswllt

"Gwiriwch fod y wybodaeth yn gywir. Fel arall gellir dileu'ch post a gwahardd eich cyfrif."


Ydych chi'n ddeliwr?


Hysbysebu fel deliwr i werthu mwy o geir a chyrraedd mwy o gwsmeriaid.

Cliciwch i ddysgu mwy.


Sut i werthu eich car

  1. Cwblhewch y ffurflen werthu, cofiwch fod angen y caeau gwyrdd.
  2. Rhowch wybodaeth lleoliad eich car, bydd eich car yn weladwy yn y wlad, y wladwriaeth a'r ddinas rydych chi wedi'u dewis.
  3. Llwythwch luniau'ch car i fyny. Gallant fod yn unrhyw fath o gar, newydd, a ddefnyddir, hen, clasurol a hyd yn oed wedi torri.
  4. Cliciwch ar barhau i gyhoeddi eich car.
Carros.com

4.3/5 - 6460 pleidleisiau


Dim ond pobl sydd wedi cyhoeddi eu car i'w gwerthu sy'n gallu cymhwyso'r gwasanaeth hwn.


A oes angen help arnoch chi?


Cysylltwch â ni os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen hon