เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นคำแปลโดยประมาณข้อกำหนดในการให้บริการของเรานำไปใช้กับเว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ดูเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

1. เงื่อนไขการใช้งาน

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ https://carros.com คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. ใช้สิทธิ์ใช้งาน

ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาของวัสดุ (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ชั่วคราวบนเว็บไซต์ Carros.com สำหรับการดูชั่วคราวส่วนบุคคลไม่ใช่เชิงพาณิชย์ นี่คือการให้สิทธิ์การใช้งานไม่ใช่การโอนสิทธิ์การใช้งานและภายใต้สัญญาอนุญาตนี้คุณไม่สามารถ:

  • ดัดแปลงหรือคัดลอกวัสดุ
  • ใช้วัสดุเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อการแสดงสาธารณะ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
  • พยายามแยกส่วนหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Carros.com
  • ลบลิขสิทธิ์หรือสัญลักษณ์กรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากวัสดุ; หรือ
  • ถ่ายโอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือแสดงวัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ

ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย Carros.com ได้ตลอดเวลา เมื่อคุณดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตเสร็จสิ้นคุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดใด ๆ ที่คุณครอบครองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. คำปฏิเสธ

เนื้อหาในเว็บไซต์ Carros.com นั้นมีให้ "ตามสภาพ" Carros.com ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและด้วยเหตุนี้ปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ นอกจากนี้ Carros.com ไม่รับประกันหรือแสดงถึงความถูกต้องผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของตนหรือในการเชื่อมต่อกับวัสดุดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ใด ๆ

4. ข้อ จำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด Carros.com หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงในหมู่คนอื่น ๆ ความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้ .com เว็บไซต์แม้ว่า Carros.com หรือตัวแทนผู้มีอำนาจของ Carros.com ได้รับแจ้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายอื่น ๆ ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. ความแม่นยำของวัสดุ

วัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Carros.com อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ Carros.com ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นั้นถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน Carros.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Carros.com ไม่รับผิดชอบในการอัพเดทเนื้อหา

6. การเชื่อมโยง

Carros.com ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Carros.com ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การปรับเปลี่ยน

Carros.com อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการรุ่นปัจจุบัน

8. กฎหมายรัฐบาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐคอนเนตทิคัตและคุณจะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลของรัฐหรือสถานที่นั้น

เทอมนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562