මගේ කාර් එක විකුණන්න

දැන්වීමක් පළ කරන්න. සංකූලතා නොමැතිව ඔබේ මෝටර් රථය විකුණන්න. වැඩි ඡායාරූප සහ හොඳ විස්තරයක් ඇති කාර් වේගයෙන් විකුණයි.

ඔබේ වෙළඳ නාමය හෝ ආකෘතිය අස්ථානගත වී තිබේද? අප අමතන්න
$
පිරිවිතර

සම්බන්ධතා තොරතුරු
ස්ථාන තොරතුරු
ගැලරිය (අසීමිත ඡායාරූප, *.jpg, *.jpeg, *.png)
Carros.com

රූප ඇදගෙන අදින්න
o
පින්තූර උඩුගත කිරීමට ක්ලික් කරන්න

YouTube video


ඔබේ මෝටර් රථය විකුණන්නේ කෙසේද?

  1. විකුණුම් පෝරමය සම්පූර්ණ කරන්න, හරිත ක්ෂේත්ර අවශ්ය බව මතක තබා ගන්න.
  2. ඔබේ මෝටර් රථයේ ස්ථාන තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න, ඔබේ මෝටර් රථය ඔබ තෝරාගත් රට, ප්‍රාන්තය සහ නගරය තුළ දැකගත හැකිය.
  3. ඔබේ මෝටර් රථයේ ඡායාරූප උඩුගත කරන්න. ඒවා ඕනෑම වර්ගයක මෝටර් රථයක් විය හැකිය, නව, පාවිච්චි කළ, පැරණි, සම්භාව්‍ය සහ පවා කැඩී ඇත.
  4. ඔබේ මෝටර් රථය දිගටම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ක්ලික් කරන්න.
Carros.com

4.3/5 - 5604 ඡන්ද

මෙම සේවාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැක්කේ තම මෝටර් රථය විකිණීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කළ පුද්ගලයින්ට පමණි.


ඔබට උපකාර අවශ්යද?

අප අමතන්න ඔබට මෙම ආකෘතිය පිරවීම සඳහා ඔබට ගැටළුවක් තිබේ නම්